AST - Faza pierwsza

Jako egzemplarz testowy wybrałem sobie dość złożone zapytanie zawierające przekrój przez mechanizmy wyrażenia selekcji języka xpath:

doc("customers")[@name = 'g.bialek']//account[parent::type = 'personal']/@id

Zawiera ono następujące elementy:
- oczywiście ścieżkę z kilkoma krokami
- wywołanie funkcji dostępu do danych
- predykaty (prosty i z wyrażeniem relatywnym)
- osie (dziecko, dziecko zagnieżdżone, ojciec, parametr)

Poniżej widok na AST:

0 komentarze: